We use cookies for statistical purposes. If you do not consent to use cookies, block them.

Prasa

NOVEMBER 2015

Jak podają ostatnie badania, na polskim rynku pracy brakuje ponad 40 tys. programistów i informatyków. Są oni bardzo pożądani na rynku pracy, a zapotrzebowanie na specjalistów rośnie dużo szybciej niż liczba studentów, którzy są kształceniw w tym kierunku. Minister administracji i cyfryzacji - Andrzej Halicki podkreśla, że szybko nadrabiamy zaległości związane z infrastrukturą dostępową oraz liczbą dostępnych e-usług, natomiast największym wyzwaniem przed jakim stoimy są umiejętności i kształcenie w tym kierunku. Wielka Brytania już jakiś czas temu wprowadziła kodowanie jako element stałego kształcenia, podobnie jak Finlandia czy Estonia.

 

 
 
 
 

W Strasburgu ogłoszono ostatnio powstanie European Tech Alliance, czyli grupy innowacyjnych firm technologicznych z całej Europy. Inicjatywa ta ma na celu wsparcie Unii Europejskiej w stymulowaniu wzrostu gospodarczego w zakresie nowych technologii i wypracowaniu wspólnej strategii Jednolitego Rynku Cyfrowego, a także dzielenie się ze sobą cennym doświadczeniem. Wśród wyróżnionych firm członkowskich nie zabrakło także tych z Polski, a jest ich aż 5: Prowly, Brand24, Allegro Group, Audioteka.pl oraz Transenter.pl. Wszystkim gratulujemy!

 
 

OCTOBER 2015

Wzmożona migracja ludności na terenie Europy spowodowała zacieranie się granic kulturowych i społecznych, a także nową sytuację na rynku pracy.  Szacuje się, że w ciągu najbliższych 15 lat w Polsce zapotrzebowanie na siłę roboczą wzrośnie do 20 mln pracowników. W połączeniu z częściowym odpływem polskich specjalistów za granicę, oznacza to konieczność otwarcia rynku pracy na imigrantów. Stale wzrastający rynek IT w Polsce oraz rosnąca liczba zagranicznych firm z sektora informatycznego powodują, że w Europie jesteśmy w czołówce najbardziej atrakcyjnych rynków pracy jeśli chodzi o branżę IT. Jak pokazują dane MPiPS w 2013 r. wydano 333 pozwoleń na pracę w IT, natomiast rok później ich liczba wzrosła do 469.

 
 

Rynek usług w chmurze w ubiegłym roku był jednym z najbardziej popularnych i najdynamiczniej rozwijających się obszarów IT, a według raportu IDC rósł blisko 7 razy szybciej niż rynek tradycyjnych usług IT. Wartość chmury obliczeniowej w Europie Środkowo-Wschodniej w 2015 roku wynieść ma aż 385 mln USD. Natomiast polski rynek ma osiągnąć wartość 162 mln USD, daje to aż 25% wzrost. Rynek ten jest zdecydowanie zdominowany przez chmurę publiczną, stanowiącą ok 75%. Ponadto jak pokazują badania korzystanie z chmury wiąże się przede wszystkim z wielkością firmy, a także branżą w jakiej działa.

 
 
 

W tym tygodniu został opublikowany pierwszy polski raport na temat sytuacji startupów przygotowany przez Fundację Startup Poland. Celem było określenie kierunku i tempa branży cyfrowej w naszej gospodarce. Na użytek badania stworzono bazę polskich startupów i okazało się, iż zawiera ona już aż 2 432 podmioty! To olbrzymia liczba, patrząc szczególnie na to, iż branża startupów w Polsce jest stosunkowo młoda. Okazuje się, iż startupy określają się najczęściej jako producenci oprogramowania, sprzedający w modelu SaaS. Jeśli chodzi o HR, to startupy zatrudniają najczęściej od 2 do 4 osób (34%), na drugim miejscu 5 -10 osób (21%), a na trzecim brak pracowników (17%).  

 

Według danych raportu KPMG Polska jest obecnie drugą najbardziej atrakcyjną lokalizacją na świecie jeśli chodzi o outsourcing usług IT. Respondenci na pierwszym miejscu wskazali Indie, na trzecim zaś Brazylię. Warto też zaznaczyć, iż spośród krajów Europy Wschodniej to właśnie w Polsce funkcjonuje najbardziej dojrzały rynek outsourcingu usług IT.

Polski rynek IT zbiera coraz lepsze opinie na całym świecie, postrzegany jest jako zespół młodych, doświadczonych i wykwalifikowanych specjalistów, ukierunkowanych na dalszy rozwój i zdobywanie kompetencji. Naszą zaletą jest również stopniowy wzrost gospodarczy i stabilność ekonomiczna. Dzięki połączeniu nowoczesnych technologii i umiejętności dostawców outsourcingowych, skraca się czas wdrożenia nowych rozwiązań IT. 

SEPTEMBER 2015

W sektorze branży IT powstaje coraz więcej stanowisk pracy, a większość zatrudnianych stanowią mężczyźni. Jednak zdaniem ekspertów Diverse Consullting Group ilość kobiet w branży zdecydowanie wzrasta i jak się okazuje coraz lepiej odnajdują się w pracy związanej z nowymi technologiami. Najczęściej zajmują stanowiska analityczne (58%) i kierownicze (46%), często są także odpowiedzialne za testowanie oprogramowania, zdecydowanie rzadziej obejmują stanowiska związane z ich tworzeniem i wdrażaniem. Raporty pokazują, iż stopień wiedzy nie różni się na poziomie płci. Co więcej, mieszane zespoły wykazują się większą kreatywnością i efektywnością, a także szerszym spojrzeniem na problemy pojawiające się w trakcie realizacji projektów.  

Jak podają badania Komisji Europejskiej za 6 lat zacznie brakować aż miliona pracowników z umiejętnościami cyfrowymi. Dlatego aby przyciągnąć kobiety do branży IT powstają różnego rodzaju inicjatywy, organizujące specjalne warsztaty i szkolenia, np. Rails Girls.

 

 

 

 

Polski rynek usług IT ma się dobrze, rośnie w niespotykanie szybkim tempie i cały czas się rozwija, stawiając na innowacyjne rozwiązania. Jak podaje raport IDC dynamicznie rozwijający się trend na usługi outsourcingowe, wskazuje na to, iż polski rynek usług IT jest już obecnie rynkiem dojrzałym. Wzrost wartości rynku w Polsce będzie szybszy niż średnia światowa. W zeszłym roku (2014) wartość usług IT wzrosła o 4,5% i tym samym wyniosła 3.28 mld USD, natomiast w bieżącym roku wyniesie 5%. Wzrastające wymagania dla dostawców wymuszają dopasowanie się do nowej oferty dla klientów i skupienie się na technologii Trzeciej Platformy: rozwiązania mobilne, chmura, Big Data i social media.

 

Według prognoz polski rynek IT przez najbliższe 5 lat będzie rósł średnio o 4%, a w 2019 r. wartość przekroczy 4 miliardy dolarów.

JULY 2015

Wkacje w pełni, a upały sprzyjają bardziej sportom odnym i plażowaniu niż nauce i pracy. Tymczasem jest to dobry okres by wraz z zespołem opracować nowy plan i temat warsztatów z zakresu tworzenia aplikacji webowych w Ruby on Rails.  Jak każdej jesieni Railwaymen będzie prowadził wraz we współpracy z kołami naukowymi wszystkich technicznych uczelni w Krakowie pożyteczne warsztaty dla studentów kierunków informatycznych. Chcemy w ten sposób propagować wiedzę i dobre praktyki. Mamy nadzieję spotkać się z Wami już tej jesieni!

Kariera w IT - 24-07-2015

Nowoczesne kobiety chcą się realizować jednocześnie na wielu poziomach. Dzielą swój czas i uwagę między różnymi zadanimi w tym samym czasie, a technologia im w tym pomaga.
Życie kobiet jest dziś pełne wyzwań, tym bardziej że sektor IT został dalece zdominowany przez mężczyz. Jednakże coraz więcej kobiet można znaleźć na stanowiskach programistycznych i deweloperskich.

Tymi, które już odniosły sukces zawodowy w tej branży są między innymi:

 Virginia Rometty (dyrektor generalny IBM),

Emily Biały (COO Snapchat),

Sheryl Sandberg (COO Facebook).

Dziewczyny na Politechniki!